Plac Wilsona 4 lok. 50
01-615 Warszawa

tel. 22 254 57 37, tel. 22 254 72 16, tel. 508 276 699godz. otwarcia: pn - czw 9-17, pt 9-16
Istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami urzędowania Kancelarii

Czynności notarialne

Stosownie do treści ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), a w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2. sporządza poświadczenia;
 3. doręcza oświadczenia;
 4. spisuje protokoły;
 5. sporządza protesty weksli i czeków;
 6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Kancelaria Notarialna, Plac Wilsona 4 lok. 50, 01-615 Warszawa
Projekt i wykonanie strony internetowej ACTIVEPC.PL